Ammekonsulent

 

Uddannelse til ammekonsulent

AA

Uddannelse til ammekonsulent udbydes til jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne.

Uddannelsen er på 90 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. Uddannelsen opfylder IBLCE’s (International Board of Lactation Consultant Examiners) krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. Uddannelsen er i 2013 re-godkendt af The Accreditation and Approval Review Committee on Education in Human Lactation and Breastfeeding (AARC).

I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen. 85 % af disse har bestået eksamen og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC.

For at kunne gå til eksamen skal man indenfor de sidste fem år have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.

Undervisere
Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC, (uddannelsesleder)
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC (uddannelsesleder)
samt specialister indenfor de enkelte områder.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://forum.kompetencecenterforamning.dk/
link: http://www.ammeviden.dk