Om kompetencecentret

 

OM KOMPETENCECENTRET

AA

Kompetencecenter for Amning og Human Laktation er et projekt under Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kompetencecenter for Amning og Human Laktation blev etableret i juni 2011 for at tilgodese det stigende behov for opkvalificering af sundhedspersonale indenfor amning.

Kompetencecenter for Amning og Human Laktation tilbyder forskningsbaseret kompetenceudvikling af sundhedspersonale via bl.a.:

  • længerevarende tværfaglig uddannelse i amning
  • lokale temadage og kurser, sammensat efter behov
  • professionelle netværk.

Kompetencecenter for Amning og Human Laktation samarbejder med Sundhedsstyrelsen, de sundhedsfaglige organisationer, fødestederne og de kommunale sundhedstjenester i Danmark.

Kompetencecenter for Amning og Human Laktation samarbejder desuden med relevante uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/ammekonsulent.aspx
link: http://ammeviden.dk