OM KOMPETENCECENTRET

AA

Kompetencecenter for Amning er en enhed under Komiteen for Sundhedsoplysning. Det blev etableret i juni 2011 for at tilgodese det stigende behov for opkvalificering af sundhedspersonale inden for amning.
Formålet med Kompetencecenter for Amning er således at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om amning til sundhedspersonale og medvirke til erfarings- og netværksdannelse.

Kompetencecenter for Amning tilbyder forskningsbaseret kompetenceudvikling af sundhedspersonale via bl.a.:

  • længerevarende tværfaglig uddannelse i amning
  • lokale temadage og kurser, sammensat efter behov
  • professionelle netværk.

Ligeledes gennemfører Kompetencentret udviklings- og forskningsprojekter relateret til amning.

Kompetencecenter for Amning samarbejder med Sundhedsstyrelsen, de sundhedsfaglige organisationer, fødestederne og de kommunale sundhedstjenester i Danmark.
Derudover samarbejder Kompetencentret med flere universiteter og professionshøjskoler i Danmark, samt Statens Institut for Folkesundhed og Det Nationale Forsknings- og Analysecenterfor Velfærd.

Internationalt samarbejder Kompetencecentret med Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming i Norge, Europäisches Institut für Stillen und Laktation, The European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) og International Lactation Consultant Association (ILCA).

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/