Om kompetencecentret

 

KOMPETENCECENTRETS ANSATTE

AA

Ingrid Nilsson, sygeplejerske, sundhedsantropolog, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) og ph.d. studerende.

Ingrid kan kontaktes på in@sundkom.dk eller telefon 2267 2006

Ingrid er daglig leder af centret på fuld tid. Ingrid har arbejdet indenfor det obstetriske speciale siden 1987, som menig sygeplejerske, ledende sygeplejerske, udviklings- og forskningssygeplejerske.

Har arbejdet med det spædbarnsvenlige initiativ i Danmark og uddannet WHO assessor, kvalificeret til at bedømme sygehuse efter WHOs ’10 skridt til vellykket amning’.

Var Danmarks repræsentant i EU projektet ’pilottesting the blueprint for action’ fra 2005-8 og var i samme periode ansvarlig for udvikling af ’10 skridt til amning af præmature børn’.

Har lavet feltarbejde i Tyrkiet for at belyse tyrkiske migranters praksis omkring amning.

Er forfatter til Sundhedsstyrelsens 'Amning en håndbog i amning for sundhedspersonale' og medforfatter på andre lærebøger for sygeplejesker og læger og flere publicerede videnskabelige artikler.

Ingrid var blandt de første i Danmark, som blev certificeret som IBCLC i 2003 og tog herefter initiativ til udvikling og gennemførelse af et forberedelseskursus for kandidater, som gerne vil kvalificere sig til at gå til IBLCE eksamen. Ingrid var også den første danske IBLCE koordinator i Danmark, ansvarlig for afviklingen af IBLCE eksamen i Danmark.

Siden 2004 har der været afholdt 13 forberedelseskurser med mere end 450 deltagere.
 

 

Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, Master of Public Health, IBCLC.

Marianne kan kontaktes på mbr@sundkom.dk eller telefon 2496 0880 

Marianne er ansat i centeret på fuld tid med det daglige ansvar for Ammekonsulentuddannelsen og de Professionelle netværk. Marianne har arbejdet med børnesundhed siden 1986, først som sygeplejerske i obstetrikken og pædiatrien og fra 1993 som sundhedsplejerske i Frederiksberg og Brøndby kommuner.

I Brøndby har Marianne deltaget i udarbejdelsen af den ammestrategi, der lå til grund for Brøndby Kommunes godkendelse som Spædbarnsvenlig Kommune i 2004 og siden recertificering i 2008.

På Master of Public Health uddannelsen har Marianne skrevet afhandling om amning blandt etniske minoriteter. Med data fra Databasen Børns Sundhed har hun beskrevet ammefrekvenser og prædiktorer for amning blandt de 8 største etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Marianne har lang erfaring med supervision og har en to årig systemisk supervisoruddannelse fra DISPUK.

Fra sundhedsplejen har Marianne mange års erfaring med udvikling, monitorering og ledelse af sundhedsplejens ammevejledning.

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/ammekonsulent.aspx
link: http://ammeviden.dk