Professionelle netværk

 

PROFESSIONELLE NETVÆRK

AA

Kompetencecenter for Amning tilbyder professionelle netværk for fagpersoner, som arbejder med amning. Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetence inden for ammevejledning. Marianne Busck-Rasmussen eller Ingrid Nilsson fra Kompetencecenter for Amning er som netværksansvarlige med til alle møder og varetager planlægning og ledelse af netværksmøderne.


Målgruppe

Netværkene er tværfaglige og henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger og andre professionelle med interesse for amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetence inden for ammevejledning.  

Som medlem af netværket får du: 

  • Mulighed for at dele viden, blive inspireret, dele erfaring
  • Mulighed for at møde andre faggrupper med interesse for amning
  • Inspiration via faglige oplæg, debat og dialog om amning
  • Inspiration til at sætte amning på dagsordenen på din arbejdsplads  

Praktiske oplysninger

Hver netværksgruppe skal have minimum 20 deltagere for at blive oprettet. Møderne foregår på skift på deltagernes arbejdspladser. Et medlem af netværket vil fungere som vært. Værten er udelukkende ansvarlig for mødelokale.
Der udbydes netværksgrupper i alle regioner.

Fagligt indhold for møderne

Tema for møderne vælges af netværket. Oplæggene varetages enten af netværksleder, medlemmer af netværket eller eksterne med specialkompetence. Oplæggene kan eksempelvis tage udgangspunkt i, hvad der foregår lokalt i forhold til amning, udfordringer i ammevejledningen, projekter eller planer om nye tiltag på medlemmernes arbejdssteder, samarbejdet faggrupperne imellem, aktuelle emner og nyeste viden indenfor ammeområdet, videnskabelige artikler og meget mere.

For IBCLC'er (International Board Certified Lactation Consultant) kan der optjenes 3 CERP's ved deltagelse i netværksmøderne. Man behøver ikke at være IBCLC'er for at deltage i netværkene.

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/ammekonsulent.aspx
link: http://forum.kompetencecenterforamning.dk/