PROFESSIONELLE NETVÆRK

AA

Kompetencecenter for Amning tilbyder professionelle netværk for fagpersoner, som arbejder med amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer inden for ammevejledning. Marianne Busck-Rasmussen, Ingrid Nilsson, Melanie Wange Larsson eller Christine Buhl Halling fra Kompetencecenter for Amning er som netværksansvarlige med til alle møder og varetager planlægning og ledelse af netværksmøderne.


Målgruppe

Netværkene er tværfaglige og henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter og andre professionelle med interesse for amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer inden for ammevejledning.


Som medlem af netværket får du: 

• Inspiration via faglig oplæg, debat og dialog om amning

• Mulighed for at dele viden og erfaringer

• Mulighed for at møde andre faggrupper med interesse for amning

• Inspiration til at sætte amning på dagsordenen på din arbejdsplads

 

Fagligt indhold for møderne

Tema for møderne vælges af netværket. 
Oplæggene varetages enten af ​​netværksledere, medlemmer af netværket eller eksterne oplægsholdere med specialkompetence. 

Emnerne for oplæg kan tage udgangspunkt i udfordringer i ammevejledningen, projekter eller planer om nye tiltag på medlemmernes arbejdssteder, samarbejde faggrupperne imellem, aktuelle emner og nyeste viden inden for ammeområdet, videnskabelige artikler og meget mere.

 

Praktiske oplysninger

Hver netværksgruppe skal have minimum 20 deltagere for at blive oprettet. 
Der er plads til max. 40 deltagere pr. netværksgruppe.

Møderne foregår på skift på deltagernes arbejdspladser.
Et medlem af netværket vil fungere som vært. Værten er udelukkende ansvarlig for mødelokale og bestilling af forplejning.
Alle medlemmer af et netværk kan melde sig som vært ved at kontakte Kompetencecenter for Amning.

Der udbydes netværksgrupper i alle regioner.

 

Hent folder om Professionelle Netværk om Amning 2024 her.

 

For IBCLC'er (International Board Certified Lactation Consultants) kan der optjenes 3 CERPs ved deltagelse i hvert møde. Man behøver ikke at være IBCLC'er for at deltage i netværkene. 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud/ammekonsulent.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/