Kontakt

AA

For yderligere oplysninger om professionelle netværk henvendelse til:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: 35 47 57 57
E-mail: rh@sundkom.dk

Marianne Busck-Rasmussen
Netværksleder, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC
Telefon: 24 96 08 80
E-mail: mbr@sundkom.dk

Ingrid Nilsson
Faglig konsulent, sygeplejerske, MSA, IBCLC, Ph.d.
Telefon: 22 67 20 06
E-mail: in@sundkom.dk

Christine Buhl Halling
Netværksleder, jordemoder, Cand.scient.
Telefon: 2058 0797
E-mail: ch@sundkom.dk