Professionelle netværk

 

Medlemskab og priser

AA
 • Medlemsskab koster 2.050 kr. pr. år ekskl. moms.
   
 • Ved samtidig tilmelding af 3 medlemmer eller derover fra samme arbejdsplads gives et prisnedslag på 10%.
   
 • Som medlem af netværket kan du deltage i 4 møder årligt.
   
 • Som medlem af netværket har du adgang til netværkets debatforum via hjemmesiden.
   
 • Der serveres sandwich, vand, kaffe og te til alle møderne.

Betaling

Betaling skal være Komiteen for Sundhedsoplysning i hænde senest 14 dage før første netværksmøde.

Det er muligt at betale i 2016, mail herom sendes til Rasmus Helbo, rh@sundkom.dk samtidig med tilmelding.

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/ammekonsulent.aspx
link: http://forum.kompetencecenterforamning.dk/