Medlemskab og priser

AA
• Medlemskab koster 2.600 kr. pr. år ekskl. moms.

• Ved samtidig tilmelding af 3 medlemmer eller derover fra samme arbejdsplads og samme EAN-nummer giver et prisnedslag på 10%.

• Som medlem af netværket kan du deltage i 4 møder årligt.

• Medlemmer af netværket har adgang til netværkets deltagerforum via hjemmesiden.

• Der serveres sandwich, vand, kaffe og te til alle fysiske møder.

 

Betaling

Betaling skal være Komiteen for Sundhedsoplysning i hænde senest 14 dage før første netværksmøde. 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud/ammekonsulent.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/