Program for første netværksmøde 2024

AA

Emnet for årets første møde er forberedelse til amning og betydningen af relationen mellem forældrene og den sundhedsprofessionelle i ammevejledningen. 

Kompetencecenter for Amning vil holde oplæg med udgangspunkt i den nyeste viden fra danske og internationale studier, samt foreløbige resultater og erfaringer fra det igangværende projekt Amning en god start sammen.
Der vil være særligt fokus på, hvordan vi kan imødegå den sociale ulighed i amning ved at forbedre ammevejledningen til unge og kortuddannede forældre og ny viden om inddragelse af faderen/partneren.

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud/ammekonsulent.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/