Program for første netværksmøde

AA

PROGRAM FOR FØRSTE NETVÆRKSMØDE 

Emne til første netværksmøde i 2022: 

Sundhedsplejerske og IBCLC, Julie Høst Moustgaard vil holde oplæg om manuel stimulation af brystvæv fra uge 36 til kvinder tidligere udsat for seksuelle overgreb samt til kvinder, der af andre årsager kan have ambivalens i forhold til amning. Julie er faglig forløbskoordinator på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, hvor de har positive erfaringer med manuel stimulation i graviditeten til denne målgruppe. Ingrid Nilsson, Marianne Busck-Rasmussen eller Christine Halling vil supplere med et kort oplæg om den foreliggende evidens på området.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/