Ammeanamnese

AA

Her kan du downloadeAmmeanamnesen. Du kan vælge at bruge Ammeanamnesen som et redskab i din ammevejledning af nye forældre. Ammeanamnesen præsenterer emner, som kan være relevante at spørge ind til i ammevejledningen, afhængig af den konkrete familie og situation.

Der findes to versioner af Ammeanamnesen. Den ene er til brug af sundhedsprofessionelle med uddybning af hvert enkelt emne. Den anden version af Ammeanamnesen er ment som et visuelt værktøj, som den sundhedsprofessionelle kan vise til forældrene under en ammevejledning, som de sammen kan tale ud fra. Ammeanamnesen er udarbejdet af Kompetencecenter for Amning efter Delphi-metoden, og bygger på fælles input fra sundhedsprofessionelle, der arbejder med ammevejledning i alle kroge af Danmark. De sundhedsprofessionelle var en del af Professionelle Netværk om Amning i år 2019.

Grafik er lavet af Rikke Alleslev, Ideastronauterne

Download her
Download her