Amning - en god start sammen

AA

Mange nybagte mødre ophører med amningen tidligere end de ønsker. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning til barnet er omkring seks måneder. Alligevel bliver kun ca. 60 pct. af alle børn på landsplan ammet fuldt i fire måneder, og kun 12 pct. ammes fuldt i 6 måneder. Det skal projektet ”AMNING – en god start sammen” være med til at lave om på. Amning – en god start sammen er en videreudvikling af projektet ”Amning – en tryg start”, som blev gennemført som et ph.d.-studie af Kompetencecenter for Amning fra 2012-16. Det nye projekt skal foregå i sundhedsplejen og 21 kommunale sundhedsplejeordninger i Region Syddanmark og Nordjylland har takket ja til deltagelse i projektet.

De deltagende kommuner er:
Region Nordjylland: Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Thisted og Vesthimmerland

Region Syddanmark: Assens, Billund, Esbjerg, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kolding, Middelfart, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa.

AMNING – en god start sammen har til formål at udvikle og afprøve en ammevejledning, der skal medvirke til at øge ammevarigheden, styrke forældrenes handlekompetence, samt have særligt fokus på den sociale ulighed i relation til amning. Vejledningen kommer til at tage afsæt i forældrenes behov og skal samtidig sikre konsistens mellem den støtte, forældrene får på fødestederne og i den kommunale sundhedsplejeordning.

Projektet gennemføres i perioden fra eftersommeren 2020 til udgangen af marts 2024 i et samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning, Københavns Universitet og sundhedsplejerskeordninger i Region Syddanmark og Nordjylland. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Den Obelske Familiefond.

”Vi ser, at der er en stor social ulighed i forhold til amning. Det vil Nordea-fonden sætte fokus på, så vi er med til at sikre, at alle børn får de bedste muligheder for at blomstre allerede i de spæde år. Derfor støtter vi projektet ’AMNING – en god start sammen’, fortæller direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen.

Vi ser frem til at følge dette nyskabende pilotprojekt, og vi håber på gode resultater for familierne i Syd- og Nordjylland, og at der senere bliver mulighed for at udbrede erfaringerne til resten af landet, fortæller John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond, som også støtter projektet.

Det er håbet, at projektet på sigt kan bane vejen for en ændret ammevejledning i hele landet.

I løbet af de 3½ år projektet varer, skal det evalueres både kvantitativt i en randomiseret undersøgelse samt kvalitativt via interviews. Evalueringen varetages af en ph.d.-studerende under kyndig vejledning af lektorer fra Københavns Universitet.

Du finder en forkortet udgave af projektbeskrivelsen her.

For yderligere information om projektet ”AMNING – en god start sammen” kontakt Ingrid Nilsson email: in(a)sundkom.dk eller telefon: 2267 2006.