Film: Vi ammer vores fælles barn

AA

I denne film møder I forældrene Marie og Bodil og deres barn Loa. Marie og Bodil har begge ammet Loa. Marie var gravid og fødte Loa, og efter fødslen startede begge forældre amning.

I graviditeten blev forældrene introduceret til muligheden for, at Bodil kunne forsøge at igangsætte en mælkeproduktion.

Forældrene fortæller i denne film om deres overvejelser og oplevelser med at forberede sig til amning og om at amme Loa begge to.

Se video i fuld størrelse her


En stor tak skal lyde til Marie og Bodil for at dele deres historie samt en stor tak til Camilla Tved, aut. jordemoder, sexolog og underviser, som Kompetencecenteret har samarbejdet med.

Det er Kompetencecenterets forhåbning, at alle personer og familier i Danmark bliver mødt med respekt, høj faglig viden og åbenhed fra sundhedsvæsenets side, når der drøftes ernæring til deres barn, så familiens individuelle behov og ønsker bliver styrende for vejledningen. 

Hvis man er forælder og ønsker mere information kan man søge viden og vejledning hos sin egen læge, jordemoder eller sundhedsplejerske. 

Domperidon

Til orientering anvendes Domperidon i Danmark som et kvalmestillende middel. Domperidon er ikke godkendt til anvendelse ved induceret laktation. Evidensgrundlaget for at bruge Domperidon til at starte og øge en mælkeproduktion er sparsomt. Man skal være opmærksom på uønskede bivirkninger ved brug af medikamentet, der ved stimulation af mælkeproduktionen ofte anvendes i højere doser end normalt anbefalet. Derved er der en øget risiko for bivirkninger, både hos moderen og hos barnet.

Hvis man overvejer at anvende Domperidon som led i en medicinsk induceret amning, er det vigtigt, at man rådfører sig med en læge i forhold til bl.a. anvendelse, dosis, risiko for bivirkninger samt kontraindikationer. Det kan ikke anbefales at købe lægemidlet illegalt på fx Internettet, da kvaliteten af produktet kan variere og i yderste konsekvens være skadelig.

Hvis man er sundhedsperson, kan man søge viden hos et af de regionale farmakologiske centre, som besvarer lægemiddelspørgsmål fra sundhedspersonale i den pågældende region både fra sygehuse, sundhedspleje og almen praksis.