Anbefaling for brug af TABBY

AA

En central anbefaling i National kliniske retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn er at anvende Tongue-tie and Breastfed Babies Assessment Tool (TABBY).

Anbefalingen er en god praksis anbefaling og lyder:

Det er god praksis at anvende en systematisk vurderingsmetode til at vurdere tungebåndets udseende og mobilitet hos de børn, der har ammeproblemer, og hvor der er mistanke om ankyloglossi.

Arbejdsgruppen anbefaler at anvende Tongue-tie and Breastfed Babies Assessment Tool (TABBY).


Rationalet for anbefalingen

Arbejdsgruppen har i praksisanbefalingen lagt vægt på, at indførelsen af en systematisk vurderingsmetode vil højne kvaliteten af de sundhedsprofessionelles vurderinger af hvilke børn, der kan have gavn af frenotomi.
En fælles tværfaglig systematisk vurderingsmetode for de sundhedsprofessionelle, der vejleder i amning, og de som udfører frenotomi vil medvirke til ensretning af vurderingerne og smidiggøre kommunikationen mellem faggrupperne.
For spædbørnenes forældre vil en fælles vurderingsmetode medføre en mere konsistent og tilfredsstillende vejledning.

Arbejdsgruppen har tillige lagt vægt på, at vurderingsværktøjet TABBY er enkelt og nemt at anvende for sundhedsprofessionelle i en travl hverdag.

Du kan finde vejledningsmateriale i brug af TABBY her samt korte vejledningsfilm i at vurdere tungens udseende og mobilitet via dette link.