En Tryg Start

AA

Kompetencecenter for Amning gennemførte fra 2012-16 et ph.d. projekt, som havde til formål at udvikle og effektevaluere et ammevejledningsprogram, der matchede rammerne for indlæggelse efter fødsel.
En tredjedel af alle mødre og børn udskrives i dag indenfor 12 timer efter fødslen.

Der blev udviklet et teori- og evidensbaseret program, som omfattede fire hovedbudskaber: 1) amning – en fælles forældreopgave 2) hud mod hud kontakt 3) hyppig amning og 4) god placering af mor og barn.
Programmet omfattede også en kommunikativ tilgang, der byggede på Banduras teori om self-efficacy og en dialogisk vidensformidling. Programmet blev testet i et cluster randomiseret design på 9 fødesteder i Danmark. I alt 3541 mor/barn par indgik i undersøgelsen.
Undersøgelsen viste, at flere børn af de forældre, som blev tilbudt den nye enkle vejledning blev ammet fuldt i 6 måneder og færre blev genindlagt på grund af ernæringsmæssige problemer. Det lykkedes ikke at påvise en effekt på self-efficacy relateret til amning. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at vejlede efter principperne i En Tryg Start og der arbejdes for nuværende helt eller delvist med programmet på langt de fleste fødesteder i Danmark. Ligeledes er de fire hovedbudskaber udbredt til sundhedsplejerskernes vejledning i kommunerne.


Bestilling af Ph.d. afhandlingen kan foretages via dette link


Desuden blev der i forbindelse med projektet blev der udarbejdet:

  • En pjece til forældrene. Find pjecen "Amning, en tryg start" via dette link.
  • En manual til sundhedspersonalet, som kan rekvireres ved at sende Ingrid Nilsson en mail via in(a)sundkom.dk.

Kontakt Ingrid Nilsson på mailadressen in(a)sundkom.dk, hvis du ønsker mere viden om programmet eller ønsker at implementere det på din arbejdsplads.