Implementeringsrapport

AA

Kompetencecenter for Amning igangsatte i december 2018 en undersøgelse af facilitatorer og barrierer for en god implementeringsproces af de fire hovedbudskaber i Tryg Start programmet.

To ledere og to implementeringsansvarlige medarbejdere samt to almene medarbejdere, der repræsenterede både sygepleje- og jordemoderfaget, blev rekrutteret til undersøgelsen. Deltagerne kom fra to forskellige sygehuse,  det ene sygehus havde deltaget i det oprindelige cluster-randomiserede studie, der i 2012-2016 testede effekten af Tryg Start programmet, mens det andet sygehus først havde implementeret hovedbudskaberne efter afslutningen af studiet.

Undersøgelsen fandt blandt andet, at det var vigtigt for en god implementering, at personalet helt fra starten var medinddraget i beslutningen om at implementere Tryg Start programmet, ligesom det var vigtigt med fuld ledelsesopbakning i hele processen.


Rapporten kan læses i sin helhed via dette link.