Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024

AA

Ammekonsulentudannelsen har været afholdt hvert år siden 2004 og mere end 800 jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne har gennemført uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den allernyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen.

Ammekonsulentuddannelsen kan man tage som et selvstændigt kursus. Efter kurset vælger nogle deltagere at gå til IBCLC-eksamen, som er udbudt af organisationen IBLCE (læs mere på iblce.org). I den forbindelse opkræver IBLCE en eksamensafgift på ca. 660 US$, der skal betales i foråret 2024. Når man har bestået den eksamen, kan man kalde sig Internationalt Certificeret Ammekonsulent, IBCLC.

Siden 2010 har ammekonsulentuddannelsen været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC). Uddannelsen opfylder IBLCE’s krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. 

Bemærk, at for at kunne kandidere til at gå til IBCLC-eksamen, skal man kunne dokumentere 95 timers deltagelse i undervisning om amning, hvilket svarer til at have gennemført uddannelsen til ammekonsulent.
Derudover skal man inden for de sidste fem år havde vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Hvis du er i tvivl, om du har nok ammevejledningstimer til at gå til IBCLC-eksamen er du velkommen til at kontakte os.  


Materiale om uddannelsen
Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024 her
.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.


Undervisere

  • Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC samt uddannelsesleder
  • Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC samt uddannelsesleder 
  • Melanie Wange Larsson, PB i sundhed og ernæring, kandidat i human ernæring, ph.d.
  • Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC

Der udover eksterne specialister inden for de enkelte områder