Ammekonsulentuddannelsen 2022-2023

AA

Uddannelsen til ammekonsulent har siden 2004 været udbudt til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne. Mere end 600 personer har gennem årene deltaget i uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasser løbende sundhedspersonalets behov og ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. Uddannelsen opfylder IBLCE's (International Board of Lactation Consultant Examiners) krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. Uddannelsen har siden 2010 været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC) og er i 2018 blevet re-godkendt. 

I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen. 85 % af disse har bestået eksamen og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC.

For at kunne gå til eksamen skal man udover 95 timers ammeuddannelse have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen her.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.


Undervisere

Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC, (uddannelsesleder) 
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC (uddannelsesleder) 
Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC. 
Eksterne specialister inden for de enkelte områder