Program

AA

Modul 1: Grundmodul (4 dage)

Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, amningens effekter på mor og barn, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, fødslens betydning for amning, en fælles forældreopgave, forberedelse til amning og WHO’s kodeks. 


Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis - moderens perspektiv
(4 dage)

Indeholder emner som: Modermælkens sammensætning, ammeobservation, sår og revner, brystinfektioner, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, self-efficacy og determinanter for ammevarighed og opsporing af mødre med særlige behov.


Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis - barnets perspektiv
(3 dage)

Indeholder emner som: Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præterme og sent præterme børn, trivsel, udmalkning, stramt tungebånd og læsning af videnskabelig litteratur. 


Modul 4: Ammevejledning i teori og praksis - migration, farmakologi og psykiatri
(3 dage)

Indeholder emner som: Amning af større børn, alkohol og rygning, etniske minoriteter, depression, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver.


Til hvert modul vil der blive udleveret en litteraturliste med anbefalinger til forberedelse.
D
eltagerne vil mellem nogle af modulerne få adgang til 1-2 faglige præsentationer, som det forventes gennemgået som optakt til undervisning på det efterfølgende modul.


Observation af amning
 

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en øvelse bestående af observation af en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde. 

Formålet med øvelsen: 

  • At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne
  • At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at observationen foregår nøjagtigt og systematisk. 

Aflevering
Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema.  

 

Udarbejdelse af gruppeopgave: 

Deltagerne skal mellem 3. og 4. modul skal deltagerne ligeledes udarbejde en obligatorisk skriftlig opgave svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for 1 times vejledning.

Formål med gruppeopgaven:

  • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning
  • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion

Aflevering: Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en rapportering af deres arbejde på maximalt 3 sider. Opgaven godkendes af kursuslederne.

 

Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk, men langt det meste litteratur er på engelsk.
IBLCE-eksamen afholdes på dansk.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/