Kursus for sundhedspersonale på føde- eller barselafdeling vedrørende programmet ”Tryg start”

AA

Programmet ”Tryg start” er en teori- og evidensbaseret ammevejledning, som sikrer en effektiv etablering af amning – også under korttidsindlæggelse. Programmet blev udviklet og effektevalueret, som en del af et ph.d.-studie, som blev gennemført af Kompetencecenter for Amning i perioden 2012-2016. Læs mere om Tryg Start her.

 

Målgruppe: Jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, samt læger på føde- og barselafdelinger.

 

Undervisere: Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d., Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC.

Priser ekskl. moms: Afhængigt af antal deltagere.

Dato og undervisningssted: Kurset foregår lokalt og kan arrangeres som et- eller to-dages kursus.

 

Planlægning af kurset aftales med:

Ingrid Nilsson, chefkonsulent, IBCLC, ph.d.
Telefon: +45 2267 2006
E-mail: in@sundkom.dk 

Marianne Busck-Rasmussen, specialkonsulent, MPH, IBCLC
Telefon: +45 2496 0880
E-mail: mbr@sundkom.dk