Kompetencecenter for amning

Forskningsbaseret kompetenceudvikling for sundhedspersonale

Online fyraftensmøde: Ny webportal og dansk certificering
– d. 22. maj

Online fyraftensmøde: Ny webportal og dansk certificering
– d. 4. juni

 

Konference: “Kan styrket ammevejledning i sundhedsplejen reducere social ulighed i amning?”
– d. 31. oktober