NYHEDSBREVE

Kompetencecenter for Amning udsender 4-5 nyhedsbreve om året. Nyhedsbrevene indeholder blandt andet updates om kompetencecentrets aktiviteter, temadage og konferencer i ind- og udland og ny forskningsbaseret viden om amning.

Indhold fra de seneste års nyhedsbreve findes nedenfor.

2024

Juni 2024

 • Gratis 2-dages kursus i programmet Amning – en god start sammen 
 • Forlænget tilmeldingsfrist til ammekonsulentuddannelsen 2024/25
 • Ledige pladser på konference om amning med særligt fokus på social ulighed
 • Ny artikel om effekten af kompetenceudvikling af sundhedsplejersker
 • Kompetencecenter for Amning ønsker alle en dejlig sommer!

MAJ 2024

 • Midler til opkvalificering af ammerådgivningen i Danmark og afholdelse af gratis online fyraftensmøder
 • Hør mere om Ammeassistenten og den danske certificering på gratis fyraftensmøder 
 • Deltagelse i Ammekonsulentuddannelsen 2024-25 giver gratis adgang til den danske certificering i 2025
 • Åbning af ammeassistenten.dk
 • Konference om amning med særligt fokus på social ulighed
 • Nye kollegaer i Kompetencecenter for Amning 

FEBRUAR 2024

 • Konference om amning med særligt fokus på social ulighed
 • Konferencen ”Omsorg for den nye families trivsel og udvikling”

2023

NOVEMBER 2023

 • Nyt projekt Snart far – en god barsel skal pilottestes i 5 kommuner
 • De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2023
 • Ny caserapport om ammende mor med livstruende laktations-ketoacidose
 • Der er åbnet for tilmelding til Ammekonsulentuddannelsen 2024-2025 i Skanderbog og København
 • Tilmelding til Professionelle netværk om amning 2024 er åben
 • Nyt videnscenter: Center for Gravide med Infektion

OKTOBER 2023

 • Kursus for sundhedsplejersker
 • Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024 er i gang
 • Om professionelle netværk 2024
 • Vitaminer for ammevejledere
 • Sponsorering af sundhedsfaglige sammenslutning fra virksomheder, der markedsfører fødevarer til spædbørn og småbørn
 • WHO/Unicef – notat omkring identificering af uhensigtsmæssig støtte fra industrien
 • Heldagskurser for sundhedsplejersker i København og Skanderborg om dårlig trivsel hos det ammede spædbarn
 • Den 10. Nordiske Ammekonference afholdt i Helsinki

JUNI 2023

 • Kursus for sundhedsplejersker om dårlig trivsel hos det ammede spædbarn
 • Ammekonsulentuddannelsen
 • Vitaminer for ammevejledere

MARTS 2023

 • Nye retningslinjer vedrørende mastitis spektrum
 • Nye tiltag i Kompetencecenter for Amning
 • AMNING – en god start sammen
 • Vi ammer vores fælles barn – en film
 • Podcast om amning

JANUAR 2023

 • Amning – en fælles tværsektoriel indsats
 • Ny udgave af Amning – en håndbog for sundhedspersonale
 • Revideret afsnit indenfor mastitisspektret i Amning – en håndbog for sundhedspersonale
 • Nye IBCLC’er

 

2023

DECEMBER 2022

 • Nyt notat vedr. reviderede anbefalinger for forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn
 • Nu kan du tilmelde dig Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024
 • Tilmelding til Professionel netværk om amning 2023 er åben

OKTOBER 2022

 • Reviderede anbefalinger for forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn
 • Ny ABM protokol om mastit – hvad gør vi i dansk praksis?
 • PFAS og amning
 • Ny medarbejder i Kompetencecenter for Amning
 • Ny artikel om unge og kortuddannede
 • Konferencen ”Omsorg for den nye families trivsel og udvikling

MAJ 2022

 • Ammekonsulentuddannelsen
 • Dostinex og ammeophør
 • Kompetenceudviklingsforløb på Hvidovre Hospital samt optagekommunernes sundhedsplejerskeordninger

JANUAR 2022

 • Færre børn i Danmark ammes fuldt
 • Aktuelle konferencer og fagseminarer
 • Ny forskning påviser en sammenhæng mellem amning og reduceret risiko for post partum depression

NOVEMBER 2021

 • Tilmeld dig næste års Professionelle netværk om amning
 • Tilmelding til ammekonsulentuddannelsen 22/23

JULI 2021

 • Tilmelding åben til online fyraftensarrangement om mødet med LGBTQ+ familier og amning
 • Datoer for ELACTA Conference 2022 er blevet offentliggjort
 • Nyt studie om suttebrikker og amning

JUNI 2021

 • Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
 • Nye vejledningsfilm om TABBY
 • Ny udgave af TABBY skema med plads til noter
 • Save the date! Online fyraftensmøde om mødet med LGBTQ+ familier og amning
 • Ergoterapeuter har interesse for amning
 • Hils på vores nye praktikant

MARTS 2021

 • IBCLC-dag 2021
 • Kompetencecenter for Amning på LinkedIn
 • Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
 • Ny udgave af Amning – en håndbog for sundhedsprofessionelle
 • Nordisk Ammekonference i Island
 • Ammeanamnese

FEBRUAR 2021

 • IBCLC-dag 2021
 • Professionelle netværk om amning 2021
 • Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
 • Nye muligheder for IBCLC recertificering
 • Vaccination mod covid-19 og amning

DECEMBER 2020

 • Corona forstyrrelser
 • Ammekonsulentuddannelsen 2021-22
 • Professionelle netværk om amning 2021
 • Nordisk Ammekonference 2021 i Island
 • Konferencen ”Omsorg for den nye families trivsel og udvikling” er omlagt til at være online
 • Ny tragt med 105° oval åbning til brystpumpe

 OKTOBER 2020

 • NKR stramt tungebånd
 • Kommunikation i ammekonsulentuddannelsen
 • IBLCE får øget fokus på WHO kodeks
 • Projekt i sundhedsplejen i Region Syddanmark og Nordjylland
 • Ledig stilling som ph.d.-studerende
 • Nye medarbejdere i Kompetencecenter for Amning

AUGUST 2020

 • Nyt projekt i sundhedsplejen i Region Syddanmark og Nordjylland
 • Nyt randomiseret studie af effekten af Biological Nurturing

JUNI 2020

 • Ny spændende stilling i Kompetencecenter for amning
 • Ammekonsulentuddannelsen 2020-21
 • Konference om omsorg for den nye families trivsel og udvikling

APRIL 2020

 • Ammekonsulentuddannelsen 2020-21
 • IBLCE-eksamen 2020
 • Corona og amning
 • National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd

MARTS 2020

 • Corona og amning
 • IBLCE-eksamen 2020

JANUAR 2020

 • National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd
 • Professionelle netværk om amning i 2020
 • Genopfriskningskurser
 • Hårfarvning og amning

DECEMBER 2019

 • National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd
 • Professionelle netværk om amning i 2020
 • Ny artikel om lægemidler og amning
 • Nye retningslinjer for IBCLC-recertificering
 • DACLC-temadag den 26. februar 2020
 • ELACTA konference den 14.-16. maj 202

JUNI 2019

 • Ammekonsulentuddannelsen 2019-20
 • Ledig stilling i Kompetencecenter for Amning
 • Opdateret program for Nordisk Ammekonference
 • National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd
 • Implementeringsrapport

MAJ 2019

 • National Klinisk Retningslinje om stramt tungebånd
 • Ammekonsulentuddannelsen 2019/20
 • Nordisk Ammekonference i København 3.-4. oktober 2019
 • Nyt studie om anatomien bag tungebånd

JANUAR 2019

 • Ammekonsulentuddannelsen
 • Evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18
 • Ny status vedrørende ammefrekvenser i Danmark
 • Professionelle netværk om amning 2019
 • NY DANSK FORSKNING

OKTOBER 2018

 • Temadag om amning
 • Call for Abstracts til Nordisk Ammekonference
 • Temedag med præsentation af ny dansk forskning
 • Stramt tungebånd hos nyfødte
 • Amning blandt indvandrere og efterkommere

JULI 2018

 • Information om amning på flere sprog
 • Temadag om amning
 • Ammekonsulentuddannelsen 2018-2019
 • Nordisk Ammekonference i København 3.-4. oktober 2019
 • Nyt tværsnitsstudie om kvinders perpektiv på udmalkning i graviditeten

MARTS 2018

 • Uddannelse til ammekonsulent
 • Nye uddannelsestilbud
 • Hypoplasi – mangelfuld udvikling af brystkirtelvæv

DECEMBER 2017

 • National klinisk retningslinje
 • Amning med kompression
 • National klinisk retningslinje om etablering af amning
 • Kompetencecenter for amning ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

SEPTEMBER 2017

 • Professionelle netværk om amning
 • Amning – en håndbog for sundhedspersonale
 • Reviderede protokoller fra Academy of Breastfeeding Medicine
 • ELACTA konference i Rotterdam, Holland den 17.-19. maj 2018

JUNI 2017

 • Uddannelse til ammekonsulenet
 • Tryg Start
 • Ny forskning om udmalkning i graviditeten

MAJ 2017

 • Uddannelse til ammekonsulent 2017-18
 • Professionelle netværk om amning
 • Tryg Start  – Amning og tidlig udskrivelse efter fødsel
 • Ny spændende forskning om førstegangsfædres erfaringer med fødselsforberedelse

APRIL 2017

 • Udpluk fra Nordisk ammekonference i Oslo 30.-31. marts 2017
 • Nordisk samarbejde omkring amning
 • Nordisk ammekonference i 2019
 • God påske

FEBRUAR 2017

 • Interventionsstudie om amning og tidlig udskrivelse
 • Kortfilm om tidlig amning

DECEMBER 2016

 • Ammekursus 2017/18
 • Nordisk ammekonference 2017
 • Systematisk behandling af svampeinfektion på brystet
 • Caries og amning

NOVEMBER 2016

 • Professionelle netværk om amning 2017
 • Det Spædbarnsvenlige Initiativ har 25 års jubilæum
 • Kortfilm om tidlig amning
 • Ph.d. afhandling
 • Publikation af studie om hvilke mødre og børn, der udskrives tidligt efter fødsel

SEPTEMBER 2016

 • Ph.d. forsvar om amning og tidlig fødsel
 • Ny temarapport om amning fra Databasen Børns Sundhed

JULI 2016

 • Kompetencecenter for amning
 • Uddannelse til ammekonsulent 2016/2017
 • Amning – en håndbog for sundhedspersonale
 • Mobiltelefoner
 • Ny videnskabelig artikel om amningens effekter i Lancet
 • Nordisk Ammekonference 2017
 • Åbent DACLC arrangement

MAJ 2016

 • Uddannelse til ammekonsulent 2016
 • Konferencer om omsorg for den nye families trivsel og udvikling
 • ELACTA konference 2016
 • Vedvarende smerter i brystet under amning

DECEMBER 2015

 • Professionelle netværk om amning 2016
 • Uddannelse til ammekonsulent
 • Konference om etnisk ulighed i dødfødsel, spædbarnsdød og amning 13. januar 2016
 • Ny forskning om suttebrikker og tidlige udskrivelser

JULI 2015

 • IBLCE eksamen – nu to gange om året
 • Ny temarapport og årsrapport fra Børns Sundhed med frekvensen af fuld amning
 • Konference om etnisk ulighed i dødfødsel, spædbarnsdød og amning
 • LUP Fødende 2014 med inddragelse af partnerens oplevelser
 • Medela konference i Warszawa
 • ELACTA konference 2016 i Athen

MARTS 2015

 • Nye hold på uddannelsen til ammekonsulent
 • 134 deltagere i professionelle netværk om amning
 • Ny dansk forskning om førstegangsmødres erfaring med amning
 • Ny udgave af Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale
 • Nordisk Ammekonference i Stockholm

DECEMBER 2014

 • Åbning for tilmelding til ammekonsulent uddannelsen
 • Ny film om amning

JUNI 2014

 • B12 vitamin og amning
 • Spændende nyt fra forskningsverdenen
 • Nyt fra projekt ”Amning – en tryg start”

MAJ 2014

 • Landsdækkende undersøgelse blandt fødende
 • Amning blandt etniske minoriteter i Danmark
 • Europæisk Ammekonference
 • Aktuel forskning om sundheds- og sygepleje til børn og deres familier

MARTS 2014

 • Klinisk retningslinje for udskrivelse efter fødsel
 • Narresut og amning
 • Europæisk Ammekonference: ”Growing Together”, 25.-26. april 2014
 • Lactation and Breastfeeding Magazine
 • Ammefrekvenser i Danmark
 • Professionelle Netværk
 • Tværfagligt Ammekursus
 • Nye IBCLC’er
 • Ammeanamnese

Tilmeld dig vores nyhedsbrev