PROFESIONELLE NETVÆRK

Kompetencecenter for Amning tilbyder professionelle netværk for fagpersoner, som arbejder med amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer inden for ammevejledning. Marianne Busck-Rasmussen, Ingrid Nilsson eller Christine Buhl Halling fra Kompetencecenter for Amning er som netværksansvarlige med til alle møder og varetager planlægning og ledelse af netværksmøderne.

Målgruppe

Netværkene er tværfaglige og henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter og andre professionelle med interesse for amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer inden for ammevejledning.

 

Som medlem af netværket får du:

• Inspiration via faglig oplæg, debat og dialog om amning

• Mulighed for at dele viden og erfaringer

• Mulighed for at møde andre faggrupper med interesse for amning

• Inspiration til at sætte amning på dagsordenen på din arbejdsplads

 

Fagligt indhold for møderne

Tema for møderne vælges af netværket.
Oplæggene varetages enten af ​​netværksledere, medlemmer af netværket eller eksterne oplægsholdere med specialkompetence.

Emnerne for oplæg kan tage udgangspunkt i udfordringer i ammevejledningen, projekter eller planer om nye tiltag på medlemmernes arbejdssteder, samarbejde faggrupperne imellem, aktuelle emner og nyeste viden inden for ammeområdet, videnskabelige artikler og meget mere.

 

Praktiske oplysninger

Hver netværksgruppe skal have minimum 20 deltagere for at blive oprettet. Der er plads til max. 40 deltagere pr. netværksgruppe.

Møderne foregår på skift på deltagernes arbejdspladser.
Et medlem af netværket vil fungere som vært. Værten er udelukkende ansvarlig for mødelokale og bestilling af forplejning. Alle medlemmer af et netværk kan melde sig som vært ved at kontakte Kompetencecenter for Amning.

Der udbydes netværksgrupper i alle regioner.

 

Covid-19

Fysiske netværksmøder kan blive omlagt til online netværksmøder afhængig af Covid-19-situationen.

 

Hent folder om Professionelle Netværk om Amning 2024.

 

For IBCLC’er (International Board Certified Lactation Consultants) kan der optjenes 3 CERPs ved deltagelse i hvert møde. Man behøver ikke at være IBCLC’er for at deltage i netværkene. 

PROGRAM

Program for første netværksmøde 2024

Emnet for årets første møde er forberedelse til amning og betydningen af relationen mellem forældrene og den sundhedsprofessionelle i ammevejledningen.

Kompetencecenter for Amning vil holde oplæg med udgangspunkt i den nyeste viden fra danske og internationale studier, samt foreløbige resultater og erfaringer fra det igangværende projekt Amning – en god start sammen.
Der vil være særligt fokus på, hvordan vi kan imødegå den sociale ulighed i amning ved at forbedre ammevejledningen til unge og kortuddannede forældre og ny viden om inddragelse af faderen/partneren.

MØDEDATOER

Netværksgrupper og mødetidspunkter 2024:

Netværksgrupperne i Region Sjælland, Syddanmark og Hovedstaden mødes klokken 12.00-15.30.

Netværksgrupperne i Region Nordjylland og Midtjylland mødes klokken 11.00-14.45.

Region Hovedstaden Nord

6/3 29/4 29/8 12/11
Region Hovedstaden Syd 7/3 30/4 28/8 13/11
Region Sjælland 5/3 2/5 27/8 14/11
Region Syddanmark Øst (Fyn)  14/3 28/5 10/9 26/11
Region Syddanmark Vest (Sydjylland)  13/3 27/5 9/9 26/11
Region Midtjylland  20/3 30/5 11/9 27/11
Region Nordjylland 21/3 29/5 12/9 28/11

I Region Hovedstaden Nord bliver møderne afholdt i den nordlige del af regionen, og i Hovedstaden Syd i den sydlige del af regionen.

Hvis der ikke er nok deltagere til netværksgrupper i Region Syddanmark, slås de to grupper sammen, og det er mødedatoerne for Syddanmark Vest, der bliver gældende.

NB! I Syddanmark afholdes det 4. netværksmøde fælles for både Øst og Vest tirsdag den 26. november 2024 klokken 10.30-15.00.


Sted
Information om mødested for det første netværksmøde udsendes efter frist for tilmelding.
Efterfølgende mødesteder aftales løbende.

TILMELDING

Der kan maksimalt være 40 deltagere i hver netværksgruppe, men har netværksgruppen i din region overskredet det maksimale antal deltagere, er det muligt at skrive sig på venteliste til netværkene.

Tilmeld dig en af de 7 netværksgrupper i 2024

Tilmelding er bindende.

For mere information kontakt:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: +45 35 47 57 57
Mail: rh@sundkom.dk

MEDLEMSSKAB OG PRISER

• Medlemskab koster 2.600 kr. pr. år ekskl. moms.

• Ved samtidig tilmelding af 3 medlemmer eller derover fra samme arbejdsplads og samme EAN-nummer giver et prisnedslag på 10%.

• Som medlem af netværket kan du deltage i 4 møder årligt.

• Medlemmer af netværket har adgang til netværkets deltagerforum via hjemmesiden.

• Der serveres sandwich, vand, kaffe og te til alle fysiske møder.

Betaling

Betaling skal være Komiteen for Sundhedsoplysning i hænde senest 14 dage før første netværksmøde. 

KONTAKT

For yderligere oplysninger om professionelle netværk henvendelse til:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: 35 47 57 57
Mail: rh@sundkom.dk

Marianne Busck-Rasmussen
Specialkonsulent, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC
Telefon: 24 96 08 80
Mail: mbr@sundkom.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev